Firemní cíle a poslání

Společnost Czech One Prague s.r.o. (dále v textu jen „poskytovatel“), provozovatel DS Wágnerka má písemně definováno poslání a cíle, cílovou skupinu klientů a zásady poskytování služeb, které chápe jako veřejný závazek. Podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.

DS Wágnerka poskytuje pobytovou sociální službu dle § 49 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název: Czech One Prague s.r.o.
Adresa sídla: Platnéřská 87/7, Staré Město, 110 00 Praha 1
Místo poskytování sociální služby: Nad Nemocnicí 153, 381 01 Český Krumlov
IČ: 27582035
DIČ: CZ27582035

1.1 Cíle DS Wágnerka

DS Wágnerka je soukromé, registrované zařízení, jehož prvořadým cílem je to, aby rozsahem a kvalitou poskytovaných sociálních služeb vytvořil svým klientům důstojné podmínky pro plnohodnotný život.

1.2 Poslání DS Wágnerka

Posláním DS Wágnerka je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osobě, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu, potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb.