Pracovní tým

Pracovní tým

Tým domu pro seniory Wágnerka

Jsme členi Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách, Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, každý z nás si během celého roku doplňuje další vzdělání a navštěvujeme kurzy pořádané buďto zaměstnavatelem nebo ze své vlastní iniciativy.

V rámci společnosti pořádáme pravidelné porady týmu, kde si vyměňujeme poznatky a zkušenosti ze školení, řešíme chod Domu, připomínkujeme vedoucím zaměstnancům naše poznatky z provozu a podáváme návrhy na zlepšení.

V rámci diskuze tlumočíme jednotlivě celému týmu konkrétní přání klientů, navrhujeme změny, podílíme se na vytváření standardů kvality, pracovních postupů a podáváme návrhy na zlepšení provozu.

Řídíme se nejenom Etickým kodexem zaměstnanců DS Wágnerka,ale zároveň ho dodržujeme a aplikujeme v praxi.

"Jedno slovo nás všechny osvobodí od zátěže a bolesti života. To slovo je láska"
- Sofokles -