Názory klientů a příbuzných

Děkujeme Vám za reakce na péči, která Vám nebo Vašim blízkým byla poskytnuta v DS Wágnerka. Slova chvály i kritiky jsou pro nás motivací pro další práci a zkvalitňování služeb v našem domě.

Tým domu pro seniory Wágnerka

Marta Forstová, snacha p. Slaninové

Vážená paní jednatelko,

chtěla bych Vám i všem zaměstnancům vašeho sociálního zařízení poděkovat za péči o mojí tchýni paní Jiřinu Slaninovou.
Byla ve Vaší péči sice jen krátkou dobu pěti týdnů tohoto léta, ale po celou dobu jsem měla pocit, že Váš domov je opravdovým domovem pro své klienty.
Krásná budova, pohodlné vybavení, velmi dobré stravování. Hlavně pak přístup ošetřujícího personálu - milé, vysoce profesionální a vstřícné jednání paní sociální pracovnice Prokopcové.
Jediným důvodem odchodu mé tchyně do sociálního zařízení v Č. Budějovicích bylo to, že dojíždění do Krumlova v zimních měsících by bylo pro mne i ostatní návštěvníky u p. Slaninové obtížné.
Přeji Vašemu domovu, aby zůstal tak milý a laskavý ke klientům i nadále.
Stále budu vzpomínat jen v dobrém.

05.09.2019


Mgr. Blanka Machovcová

Vážená paní Prokopcová,

chtěla bych Vám všem v DS Wágnerka poděkovat za péči, kterou jste věnovali naší mamince - paní Blance Davidové - po celou dobu jejího pobytu u Vás.
Maminku jsme navštěvovali dlouhou dobu. Vždy jsme se setkali s profesionálním přístupem k mamince i k nám. Vždy jste byli milí, vstřícní a ochotní.
Rozhodnutí umístit maminku do DS nebylo pro nás jednoduchlé...
Jsem ráda, že mohla v klidu a důstojnosti dožít právě u Vás.
Ještě jednou velké poděkování za nás všechny.
S úctou k Vaší práci.


Erika Melkus

Zahrádka u Českého Krumlova, březen 2019

Vážené vedení Wágnerky,

v poslední době se objevují informace o špatné až katastrofální péči v soukromých domovech důchodců, lidé tam prý umírají na podvýživu a nedostatečnou zdravotní péči.

Donutilo mne to zamyslet se nad úrovní soukromého zařízení Wágnerka v Českém Krumlově. Moje 92-letá maminka zde byla 3 roky a to od roku 2016 do ledna roku 2019.

Z mých častých návštěv u maminky musím velice kladně hodnotit, že se jedná o moderně zařízenou budovu v hezkém klidném místě Českého Krumlova, přizpůsobenou pro dlouhodobý komfortní pobyt starých lidí v různém stadiu postižení. Jsou tam staří lidé, kteří se ještě sami pohybují, sami se dokáží najíst v prostorné jídelně v přízemí domova a udělat si alespoň základní hygienu. Pak jsou tam ale lidé, k nimž patří i moje maminka, kteří se nedovedou sami pohybovat, jsou odkázáni na polohovací postel, kolečkové křeslo a bez pomoci personálu by nebyli schopni udělat základní hygienu, najíst se a měnit polohu tak, aby nedocházelo k velice nebezpečným proleženinám. Stav hlavně nepohyblivých pacientů kontroluje každý týden docházející lékař a sestřičky dle jeho doporučení upravují péči o staré lidi.

Wágnerka je nejen moderně zařízená, ale hlavně tam všechno funguje. Nikdy jsem nezažila, že by nejezdil prostorný a rychlý výtah, v celém prostoru domova je čistota a pořádek. Z jednání s vedením jsem měla vždy dobrý pocit, že si moje připomínky nejen vyslechnou, ale ihned hledají řešení a nápravu. Mám na mysli například situace, kdy maminka odmítala opustit postel (staří lidé mívají různé špatné nálady, vymlouvají se, že jim není dobře apod.). Personál ji krmil přímo v posteli, což znamenalo jejich zvýšené úsilí a horší komfort při stravování. Trvala jsem na tom, aby maminku vysazovali častěji do kolečkového křesla a vozili do společenské místnosti a na oběd do jídelny. V jídelně jí mohli lépe pomoci s jídlem. Změna ležící polohy v posteli za sedící v kolečkovém křesle jí také určitě pomohla k ochraně před proleženinami.

V souvislosti s mým odchodem do důchodu jsem si převzala maminku v lednu 2019 do domácí péče a po dvou měsících musím velice ocenit náročnou péči, kterou musel personál věnovat ve Wágnerce mojí nepohyblivé mamince. I když jsme doma vše upravili pro její pobyt, zakoupili polohovací postel, máme kolečkové křeslo, snažíme se jí pomáhat s hygienou a jídlem, tak vidíme na vlastní zkušenosti jak obětavá je služba těmto postiženým lidem. Po dvouměsíční péči o maminku doma jsem se rozhodla napsat tento děkovný dopis, protože sama vidím jak velice náročná psychicky i fyzicky je péče o staré lidi s jejich postiženími a špatnými náladami.

Děkuji vám všem od vedení domova, přes ošetřující personál, personál v kuchyni i údržbě objektu za péči a pobyt ve standardně vysoké kvalitě. Přeji vám všem udržet si tuto vysokou úroveň a snad vás potěší, že z pohledu naší rodiny považujeme za štěstí, že naše maminka mohla být ve vašem zařízení.


Ing. Eva Buriánová

Ráda bych Vám osobně i ostatním pracovnicím Wágnerky velmi ráda jménem celé naší rodiny poděkovala za vstřícný přístup a veškerou péči a pozornost, kterou jste našemu tatínkovi věnovaly.


Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček

V Praze dne 05.11.2016

Vážené vedení a všichni zaměstnanci v zařízení pro seniory Wágnerka, v Českém Krumlově,

využíváme možnosti internetu k poděkování a hluboké úctě nad Vaším posláním v tomto zařízení.

Ne Vaší vinou jsme se dozvěděli minulý čtvrtek večer o úmrtí naší milované tety paní Anny Dostálové ve Vašem zařízení již v pondělí 30.10.2016.

Naše poslední setkání s Vámi i naší tetičkou bylo v pozdních odpoledních hodinách koncem září. Vaše ochota a rady jak komunikovat s nehybnou osobou, která vnímala jen nekolik vteřin během naší návštěvy. My jako bezradná návštěva jsme s manželkou stáli v nehybném údivu s jakou profesionalitou, úctou, fyzickým vypětím a nekonečnou trpělivostí přistupujete k seniorům.

Při našich minulých návštěvách jsme tuto situaci tolik nevnímali, vzhledem k pohyblivosti naší tetičky a tudíž možnosti přímé komunikace. Vaší ochoty jsme využívali i k předávání mailových vzkazů.

Poslední náš telefonický kontakt byl s paní Prokopcovou. Byl již pátek ráno a my oba v Praze jsme si vubec nedovedli představit jak zorganizovat pohřeb bez jediného osobního dokladu. To byl nás poslední pozitivní zážitek s Vaší profesionalitou.

Tak tedy moc děkujeme především za naší tetu Annu, které připravujeme důstojný pohřební obřad v Pražském krematoriu.

S úctou Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček


Rodina Korchova

21. 06. 2016

Vážení, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému personálu za vzornou péči o naší maminku pí. Korchovou, která u Vás pobývala. Naše maminka zde byla velice spokojená a vážila si péče, kterou jste jí poskytovali. Ještě jednou moc děkujeme. S úctou rodina Korchova.


Rodina FilIpíkova

Dobrý den, rád bych se krátce a beze spěchu rozloučil s Vaším domovem pro seniory a také poděkoval za kvalitní péči o mou matku, ve chvatu během 10. února to nebylo možné učinit se všemi členy vedení a správy domova. Přeji hodně úspěchů v dalších letech, A. Filipík


Kolektiv LDN, Nemocnice Český Krumlov

Děkujeme za spolupráci a přejeme zdraví, štěstí a vše dobré a krásné.


M.Stropková

Vážení, přijměte prosím můj upřímný dík za Vaši pomoc a laskavost ke mně. Přeji Vám ve Vaší záslužné a těžké práci hodně úspěchů a trvalé zdraví.


Alena Otmarová, dcera

Byli jsme velice spokojeni s péčí o našeho tatínka pana Miroslava Čondla v DS Wágnerka, který tam byl 1 rok a tam nás také opustil dne 14.4.2015. Za celou rodinu děkujeme všem sestrám za péči.


Jihočeská hospodářská komora, oblast Český Krumlov
Mgr. Zdeňka Doleželová, Ředitelka oblastní kanceláře

9.5.2015

U příležitosti 5. výročí otevření Domova pro seniory Wágnerka Vám přejeme mnoho dalších let spokojeného podnikání. Díky získaným zkušenostem a profesionálním přístupem vedení společnosti i zaměstnanců se Dům pro seniory Wágnerka řadí mezi vyhledávaná zařízení a významné firmy v regionu.