Názory klientů a příbuzných

Děkujeme Vám za reakce na péči, která Vám nebo Vašim blízkým byla poskytnuta v DS Wágnerka. Slova chvály i kritiky jsou pro nás motivací pro další práci a zkvalitňování služeb v našem domově.

Tým domova pro seniory Wágnerka

Ing. Eva Buriánová

Ráda bych Vám osobně i ostatním pracovnicím Wágnerky velmi ráda jménem celé naší rodiny poděkovala za vstřícný přístup a veškerou péči a pozornost, kterou jste našemu tatínkovi věnovaly.


Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček

V Praze dne 05.11.2016

Vážené vedení a všichni zaměstnanci v zařízení pro seniory Wágnerka, v Českém Krumlově,

využíváme možnosti internetu k poděkování a hluboké úctě nad Vaším posláním v tomto zařízení.

Ne Vaší vinou jsme se dozvěděli minulý čtvrtek večer o úmrtí naší milované tety paní Anny Dostálové ve Vašem zařízení již v pondělí 30.10.2016.

Naše poslední setkání s Vámi i naší tetičkou bylo v pozdních odpoledních hodinách koncem září. Vaše ochota a rady jak komunikovat s nehybnou osobou, která vnímala jen nekolik vteřin během naší návštěvy. My jako bezradná návštěva jsme s manželkou stáli v nehybném údivu s jakou profesionalitou, úctou, fyzickým vypětím a nekonečnou trpělivostí přistupujete k seniorům.

Při našich minulých návštěvách jsme tuto situaci tolik nevnímali, vzhledem k pohyblivosti naší tetičky a tudíž možnosti přímé komunikace. Vaší ochoty jsme využívali i k předávání mailových vzkazů.

Poslední náš telefonický kontakt byl s paní Prokopcovou. Byl již pátek ráno a my oba v Praze jsme si vubec nedovedli představit jak zorganizovat pohřeb bez jediného osobního dokladu. To byl nás poslední pozitivní zážitek s Vaší profesionalitou.

Tak tedy moc děkujeme především za naší tetu Annu, které připravujeme důstojný pohřební obřad v Pražském krematoriu.

S úctou Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček


Rodina Korchova

21. 06. 2016

Vážení, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému personálu za vzornou péči o naší maminku pí. Korchovou, která u Vás pobývala. Naše maminka zde byla velice spokojená a vážila si péče, kterou jste jí poskytovali. Ještě jednou moc děkujeme. S úctou rodina Korchova.


Rodina FilIpíkova

Dobrý den, rád bych se krátce a beze spěchu rozloučil s Vaším domovem pro seniory a také poděkoval za kvalitní péči o mou matku, ve chvatu během 10. února to nebylo možné učinit se všemi členy vedení a správy domova. Přeji hodně úspěchů v dalších letech, A. Filipík


Kolektiv LDN, Nemocnice Český Krumlov

Děkujeme za spolupráci a přejeme zdraví, štěstí a vše dobré a krásné.


M.Stropková

Vážení, přijměte prosím můj upřímný dík za Vaši pomoc a laskavost ke mně. Přeji Vám ve Vaší záslužné a těžké práci hodně úspěchů a trvalé zdraví.


Alena Otmarová, dcera

Byli jsme velice spokojeni s péčí o našeho tatínka pana Miroslava Čondla v DS Wágnerka, který tam byl 1 rok a tam nás také opustil dne 14.4.2015. Za celou rodinu děkujeme všem sestrám za péči.


Jihočeská hospodářská komora, oblast Český Krumlov
Mgr. Zdeňka Doleželová, Ředitelka oblastní kanceláře

9.5.2015

U příležitosti 5. výročí otevření Domova pro seniory Wágnerka Vám přejeme mnoho dalších let spokojeného podnikání. Díky získaným zkušenostem a profesionálním přístupem vedení společnosti i zaměstnanců se Dům pro seniory Wágnerka řadí mezi vyhledávaná zařízení a významné firmy v regionu.