Názory klientů a příbuzných

Děkujeme Vám za reakce na péči, která Vám nebo Vašim blízkým byla poskytnuta v DS Wágnerka. Slova chvály i kritiky jsou pro nás motivací pro další práci a zkvalitňování služeb v našem domově.

Tým domova pro seniory Wágnerka

Mgr. Blanka Machovcová

Vážená paní Prokopcová,

chtěla bych Vám všem v DS Wágnerka poděkovat za péči, kterou jste věnovali naší mamince - paní Blance Davidové - po celou dobu jejího pobytu u Vás.
Maminku jsme navštěvovali dlouhou dobu. Vždy jsme se setkali s profesionálním přístupem k mamince i k nám. Vždy jste byli milí, vstřícní a ochotní.
Rozhodnutí umístit maminku do DS nebylo pro nás jednoduchlé...
Jsem ráda, že mohla v klidu a důstojnosti dožít právě u Vás.
Ještě jednou velké poděkování za nás všechny.
S úctou k Vaší práci.


Erika Melkus

Zahrádka u Českého Krumlova, březen 2019

Vážené vedení Wágnerky,

v poslední době se objevují informace o špatné až katastrofální péči v soukromých domovech důchodců, lidé tam prý umírají na podvýživu a nedostatečnou zdravotní péči.

Donutilo mne to zamyslet se nad úrovní soukromého zařízení Wágnerka v Českém Krumlově. Moje 92-letá maminka zde byla 3 roky a to od roku 2016 do ledna roku 2019.

Z mých častých návštěv u maminky musím velice kladně hodnotit, že se jedná o moderně zařízenou budovu v hezkém klidném místě Českého Krumlova, přizpůsobenou pro dlouhodobý komfortní pobyt starých lidí v různém stadiu postižení. Jsou tam staří lidé, kteří se ještě sami pohybují, sami se dokáží najíst v prostorné jídelně v přízemí domova a udělat si alespoň základní hygienu. Pak jsou tam ale lidé, k nimž patří i moje maminka, kteří se nedovedou sami pohybovat, jsou odkázáni na polohovací postel, kolečkové křeslo a bez pomoci personálu by nebyli schopni udělat základní hygienu, najíst se a měnit polohu tak, aby nedocházelo k velice nebezpečným proleženinám. Stav hlavně nepohyblivých pacientů kontroluje každý týden docházející lékař a sestřičky dle jeho doporučení upravují péči o staré lidi.

Wágnerka je nejen moderně zařízená, ale hlavně tam všechno funguje. Nikdy jsem nezažila, že by nejezdil prostorný a rychlý výtah, v celém prostoru domova je čistota a pořádek. Z jednání s vedením jsem měla vždy dobrý pocit, že si moje připomínky nejen vyslechnou, ale ihned hledají řešení a nápravu. Mám na mysli například situace, kdy maminka odmítala opustit postel (staří lidé mívají různé špatné nálady, vymlouvají se, že jim není dobře apod.). Personál ji krmil přímo v posteli, což znamenalo jejich zvýšené úsilí a horší komfort při stravování. Trvala jsem na tom, aby maminku vysazovali častěji do kolečkového křesla a vozili do společenské místnosti a na oběd do jídelny. V jídelně jí mohli lépe pomoci s jídlem. Změna ležící polohy v posteli za sedící v kolečkovém křesle jí také určitě pomohla k ochraně před proleženinami.

V souvislosti s mým odchodem do důchodu jsem si převzala maminku v lednu 2019 do domácí péče a po dvou měsících musím velice ocenit náročnou péči, kterou musel personál věnovat ve Wágnerce mojí nepohyblivé mamince. I když jsme doma vše upravili pro její pobyt, zakoupili polohovací postel, máme kolečkové křeslo, snažíme se jí pomáhat s hygienou a jídlem, tak vidíme na vlastní zkušenosti jak obětavá je služba těmto postiženým lidem. Po dvouměsíční péči o maminku doma jsem se rozhodla napsat tento děkovný dopis, protože sama vidím jak velice náročná psychicky i fyzicky je péče o staré lidi s jejich postiženími a špatnými náladami.

Děkuji vám všem od vedení domova, přes ošetřující personál, personál v kuchyni i údržbě objektu za péči a pobyt ve standardně vysoké kvalitě. Přeji vám všem udržet si tuto vysokou úroveň a snad vás potěší, že z pohledu naší rodiny považujeme za štěstí, že naše maminka mohla být ve vašem zařízení.


Ing. Eva Buriánová

Ráda bych Vám osobně i ostatním pracovnicím Wágnerky velmi ráda jménem celé naší rodiny poděkovala za vstřícný přístup a veškerou péči a pozornost, kterou jste našemu tatínkovi věnovaly.


Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček

V Praze dne 05.11.2016

Vážené vedení a všichni zaměstnanci v zařízení pro seniory Wágnerka, v Českém Krumlově,

využíváme možnosti internetu k poděkování a hluboké úctě nad Vaším posláním v tomto zařízení.

Ne Vaší vinou jsme se dozvěděli minulý čtvrtek večer o úmrtí naší milované tety paní Anny Dostálové ve Vašem zařízení již v pondělí 30.10.2016.

Naše poslední setkání s Vámi i naší tetičkou bylo v pozdních odpoledních hodinách koncem září. Vaše ochota a rady jak komunikovat s nehybnou osobou, která vnímala jen nekolik vteřin během naší návštěvy. My jako bezradná návštěva jsme s manželkou stáli v nehybném údivu s jakou profesionalitou, úctou, fyzickým vypětím a nekonečnou trpělivostí přistupujete k seniorům.

Při našich minulých návštěvách jsme tuto situaci tolik nevnímali, vzhledem k pohyblivosti naší tetičky a tudíž možnosti přímé komunikace. Vaší ochoty jsme využívali i k předávání mailových vzkazů.

Poslední náš telefonický kontakt byl s paní Prokopcovou. Byl již pátek ráno a my oba v Praze jsme si vubec nedovedli představit jak zorganizovat pohřeb bez jediného osobního dokladu. To byl nás poslední pozitivní zážitek s Vaší profesionalitou.

Tak tedy moc děkujeme především za naší tetu Annu, které připravujeme důstojný pohřební obřad v Pražském krematoriu.

S úctou Taťjana Boučková a Ing. Jan Bouček


Rodina Korchova

21. 06. 2016

Vážení, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému personálu za vzornou péči o naší maminku pí. Korchovou, která u Vás pobývala. Naše maminka zde byla velice spokojená a vážila si péče, kterou jste jí poskytovali. Ještě jednou moc děkujeme. S úctou rodina Korchova.


Rodina FilIpíkova

Dobrý den, rád bych se krátce a beze spěchu rozloučil s Vaším domovem pro seniory a také poděkoval za kvalitní péči o mou matku, ve chvatu během 10. února to nebylo možné učinit se všemi členy vedení a správy domova. Přeji hodně úspěchů v dalších letech, A. Filipík


Kolektiv LDN, Nemocnice Český Krumlov

Děkujeme za spolupráci a přejeme zdraví, štěstí a vše dobré a krásné.


M.Stropková

Vážení, přijměte prosím můj upřímný dík za Vaši pomoc a laskavost ke mně. Přeji Vám ve Vaší záslužné a těžké práci hodně úspěchů a trvalé zdraví.


Alena Otmarová, dcera

Byli jsme velice spokojeni s péčí o našeho tatínka pana Miroslava Čondla v DS Wágnerka, který tam byl 1 rok a tam nás také opustil dne 14.4.2015. Za celou rodinu děkujeme všem sestrám za péči.


Jihočeská hospodářská komora, oblast Český Krumlov
Mgr. Zdeňka Doleželová, Ředitelka oblastní kanceláře

9.5.2015

U příležitosti 5. výročí otevření Domova pro seniory Wágnerka Vám přejeme mnoho dalších let spokojeného podnikání. Díky získaným zkušenostem a profesionálním přístupem vedení společnosti i zaměstnanců se Dům pro seniory Wágnerka řadí mezi vyhledávaná zařízení a významné firmy v regionu.