Zájmové a volnočasové aktivity pro seniory

Volnočasové a zájmové aktivity

Za aktivizaci v domově pro seniory Wágnerka považujeme například kolektivní práci v klubovně,pravidelná cvičení, zpívání, poslech hudby, tanec, čtení na pokračování, přednášky, besedy a mnohé další aktivity. Všechny tyto činnosti podporují zdraví jedince nejrůznějšími způsoby. Odvádíme tím klientovu pozornost od pocitu osamění nebo obav a úzkosti a přispíváme k naplnění volného času klienta. Aktivita zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, vyvolává v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností, poskytuje nové zážitky, rozšiřuje rozhled a také zapojuje klienta do kolektivu.

Ergoterapie
 • pod tímto názvem je myšleno zaměstnávání klientů v klubovně, které je zaměřeno na paličkování, tkaní koberců, háčkování, pletení a výtvarné práce s použitím různých technik. Setkávání jsou organizovaná pravidelně v pondělí a ve čtvrtek od 9.00 hod. do 12.00 hod. Ergoterapii provádí paní Pavlína Trosterová. Mimo tuto dobu se obyvatelé domova mohou zapojit do prací, které v životě vykonávali a které znají, např. pečení vánočního nebo velikonočního cukroví, nepečených moučníků, při osazování a péči o květinovou výzdobu, ale i při práci v malé bylinkové zahrádce.
  Klienty podporují i zaměstnanci, kteří se snaží zapojit i rodinné příslušníky.
Trénování paměti a výukové nebo vzdělávací programy
 • reminiscence - vzpomínání
 • přednášky na téma zdraví, zdravý životní styl, historii, cestování
 • promítání filmů a filmových pohádek 2x – 3x v týdnu
 • k dispozici je knihovna vybavená značným počtem výtisků
 • klientům je k dispozici počítač s připojením na internet, takže mohou využívat emailovou poštu, skype a sociální sítě, číst noviny a podobně
Muzikoterapie
 • Pasivní poslech hudby je zajišťován docházením dětí z mateřské, základní, či umělecké školy s připraveným krátkým kulturním vystoupením a studenti SZŠ s hudebními programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení.
 • Aktivní účast na hudebním poli zajišťují zábavy s harmonikou, kde je možné si nejen zazpívat, ale také zatančit.
 • DS Wágnerka navštěvují různé hudební, estrádní nebo i divadelní soubory.
Společenské akce
 • Je organizováno Posezení u kávy a „Diskuze“ na aktuální téma. Také jsou uskutečňovány různé společenské hry.
Bohoslužby
 • Každé úterý od 9.30 hodin probíhá ekumenická bohoslužba, kterou slouží pan farář Mgr. Lubomír Zita z Církve československé husitské. Bohoslužby jsou otevřeny nejen křesťanům, ale všem potřebným.
Fyzioterapie
 • Individuální fyzioterapie se koná vždy v pondělí od 14.30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 15.30 hodin.
 • Společné skupinové rehabilitační cvičení přizpůsobené pro klienty DS Wágnerka se koná v pondělí, úterý, čtvrtek od 16.30 hodin.
 • K procházkám a odpočinku slouží po celý rok nedaleký park a široké okolí.

"Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky"
- Karel Čapek -