Volnočasové a zájmové aktivity v DS Wágnerka

Volnočasové a zájmové aktivity

Tyto činnosti jsou poskytovány v rámci základních činností zdarma.

Za aktivizaci v DS Wágnerka považujeme například práci v ergoterapeutické dílně, pravidelná cvičení, zpívání, poslech hudby, tanec, čtení na pokračování, přednášky, besedy a mnohé další aktivity. Všechny tyto činnosti podporují zdraví jedince nejrůznějšími způsoby. Odvádíme tím klientovu pozornost od pocitu osamění nebo obav a úzkosti a přispíváme k naplnění volného času klienta. Aktivita zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, vyvolává v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností, poskytuje nové zážitky, rozšiřuje rozhled a také zapojuje klienta do kolektivu.

Ergoterapie
 • pod tímto názvem je myšleno zaměstnávání klientů v rukodělné dílně (klubovně), zaměřené na paličkování, tkaní koberců, háčkování, pletení a výtvarné práce s použitím různých technik. Setkávání jsou organizovaná pravidelně v neděli v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Ergoterapii provádí zaměstnanci DS Wágnerka. Mimo tuto dobu se obyvatelé domu mohou zapojit do prací, které v životě vykonávali a které znají, např. pečení vánočního nebo velikonočního cukroví, nepečených moučníků, při osazování a péči o květinovou výzdobu, ale i při práci v malé bylinkové zahrádce.
  Klienty podporují i zaměstnanci, kteří se snaží zapojit i rodinné příslušníky.
Trénování paměti a výukové nebo vzdělávací programy
 • reminiscence – vzpomínání
 • přednášky na téma zdraví, zdravý životní styl, historii, cestování
 • promítání filmů a filmových pohádek 2x – 3x v týdnu
 • k dispozici je knihovna vybavená značným počtem výtisků
 • klientům je k dispozici počítač s připojením na internet, takže mohou využívat emailovou poštu, skype a sociální sítě, číst noviny a podobně.
Muzikoterapie
 • pasivní poslech hudby je zajišťován docházením dětí z mateřské, základní, či umělecké školy s připraveným krátkým kulturním vystoupením a studenti SZŠ s hudebními programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení,
 • aktivní účast na hudebním poli zajišťují zábavy s harmonikou, kde je možné si nejen zazpívat, ale také zatančit,
 • DS Wágnerka navštěvují různé hudební, estrádní nebo i divadelní soubory.

Tyto aktivity plní i funkci společenského setkávání.

Společenské akce
 • je organizováno Posezení u kávy a „Diskuze“ na aktuální téma. Také jsou uskutečňovány různé společenské hry.
Bohoslužby
 • vždy v úterý od 9.30 hodin je ekumenická bohoslužba, její službu zajišťuje farář Mgr. Lubomír Zita z Církve československé husitské. Bohoslužby jsou otevřeny nejen křesťanům, ale všem potřebným.

Vypracovala: Jana Prokopcová, sociální pracovnice