Ubytování pro seniory

Dům pro seniory se nachází na jižním svahu, nedaleko malebného centra města Český Krumlov.

Dům pro seniory Wágnerka byl zrekonstruován firmou Czech One Prague s.r.o. a zkolaudován v roce 2010 jako Dům pro seniory.

Čtyřpatrová budova je plně bezbariérová, příjemně a účelně vybavena. Je to moderní stavba splňující nejvyšší normy a standardy. Svým klientům poskytuje pocit bezpečí a prostoru.

Více zde

Výživa seniorů - stravování ve stáří

Strava pro seniory musí být energeticky dostatečná, s vyváženým obsahem sacharidů, bílkovin a tuků a s dostatkem vitaminů, minerálů včetně stopových prvků a tekutin. Stejně tak výživa musí obsahovat dostatek vlákniny, cholesterol pouze do 300 g denně, ovoce a zeleninu v syrovém stavu nebo v podobě šťáv.

Strava seniorů musí obsahovat také luštěniny, avšak v malých porcích vzhledem k nadýmavým účinkům. Vhodné je dušení v páře či na pánvi s minimem tuku, soli a ostrého koření, které dokážou nahradit bylinky.

Více zde

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Co je ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je komplexní odborná zdravotní péče, systém typicky ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodiny a společenství, v němž žijí, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu.

Ošetřovatelská péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Více zde

Inkontinence ve stáří

Co je inkontinence?

Inkontinence je nedobrovolné vyměšování moči z močového měchýře. Někdy se jedná jen o několik kapek moči např. při kašli, jindy mohou být potíže větší, pacienti mohou pociťovat silné a náhlé nucení močit a také vyloučí velký objem moči.

Inkontinence u seniorů

Inkontinence je běžné onemocnění seniorů. Jejich močový měchýř ztrácí svou schopnost regulovat stahy a uvolnění močového měchýře. Tak dochází k úniku moči. Postižený není schopný ovládat naléhání na močení, nemůže udržet moč do okamžiku, kdy se dostane na toaletu. Největší potíže způsobuje inkontinence seniorů v noci.

Více zde
Alzheimercentrum Kazdův Dvůr

Centrum pro osoby s Alheimerovou nemocí

Máte doma rodiče, osobu blízkou nebo někoho známého, který trpí Alzheimerovou chorobou, a nevíte kam nebo do jakého zařízení ho umístit?

Dům pro seniory Wágnerka nenabízí a nemůže poskytovat sociální pobytovou službu osobám trpícím Alzheimerovou nemocí, osobám s demencí apod., ovšem zprostředkovává služby takto nemocným v jiném zařízení.

Více zde

Lékařská péče

DS Wágnerka pravidelně jednou týdně navštěvuje praktický lékař MUDr. Martin Kral - praktický lékař pro dospělé. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře.

Více zde

Fyzioterapie a rehabilitace

Staří, ale i nemocní lidé jsou vlivem fyziologických procesů zvýšeně náchylní k náhlému zhoršení zdravotního stavu, které má za následek snížení soběstačnosti a zvýšení nejistoty. Prakticky ze dne na den jsou tito lidé nuceni změnit dosavadní způsob života a přistoupit na roli pasivního příjemce pomoci, které často silně otřese jejich důstojností.

Více zde

Volnočasové a zájmové aktivity v DS Wágnerka

Tyto činnosti jsou poskytovány v rámci základních činností zdarma.

Za aktivizaci v DS Wágnerka považujeme například práci v ergoterapeutické dílně, pravidelná cvičení, zpívání, poslech hudby, tanec, čtení na pokračování, přednášky, besedy a mnohé další aktivity. Všechny tyto činnosti podporují zdraví jedince nejrůznějšími způsoby. Odvádíme tím klientovu pozornost od pocitu osamění nebo obav a úzkosti a přispíváme k naplnění volného času klienta. Aktivita zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, vyvolává v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností, poskytuje nové zážitky, rozšiřuje rozhled a také zapojuje klienta do kolektivu.

Více zde

Odborné sociální poradenství pro seniory

Sociální služby a sociální poradenství v DS Wágnerka

K sociálním službám bezesporu patří i sociální poradenství. Základní sociální poradenství by mělo být součástí poskytování všech sociálních služeb (s tímto tvrzením se ztotožňují i naši zaměstnanci).

Více zde

Duchovní péče a víra

Člověk má dvojí cíl… Ten první je účel, daný přírodou: zplození potomstva a všechno, co patří k péči o domácí hnízdo. K tomu náleží i vzdělání, kariéra, vydělávání peněz, sociální postavení atd. Když je tento účel vyčerpán, nastává druhá fáze života, a tou je rozvíjení individuální kultury a příprava na přechod do věčnosti.

Více zde