Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

Při úmrtí klienta v DS Wágnerka se snaží zaměstnanci bezprostředně spojit s rodinou, pokud klient zemře ve zdravotnickém zařízení, měla by být rodina informována přímo ze zdravotnického zařízení.

Doklady

  • Občanský průkaz (pokud ho měl zemřelý klient v úschově DS Wágnerka) sociální pracovnice jej odevzdá na matriční úřad v Českém Krumlově.
  • Průkaz zdravotní pojišťovny (pokud klient zemře v DS Wágnerka) vrací sociální pracovnice příslušné zdravotní pojišťovně.
  • Průkaz TP, ZTP, ZTP/P (pokud ho měl klient v úschově DS Wágnerka) odevzdá sociální pracovnice Úřadu práce v Českém Krumlově.

Pokud mají pozůstalí v držení cestovní pas, řidičský průkaz nebo jiné doklady po zemřelém, odevzdají tyto je osobně příslušnému orgánu.

Úmrtní list vystaví matriční úřad dle místa úmrtí.

Zrušení důchodu

  • Pokud důchod přichází klientovi prostřednictvím České pošty - Další výplata starobního (invalidního, vdovského apod.) se zruší na České správě sociálního zabezpečení v Praze tím, že klient důchod již nepřebere.
  • Důchod, který přichází klientovi na účet v bance je zrušen na České správě sociálního zabezpečení v Praze matrikou.

PNP- Příspěvek na péči

  • Oznámení o úmrtí klienta provádí sociální pracovnice příslušnému Úřadu práce, který jej vyplácel.
  • Pokud klient pobírá příspěvek na mobilitu, oznamuje rodina Úřadu práce, pokud se nedomluví jinak se sociální pracovnicí.

Dědictví:

Osobní věci si mohou pozůstalí vyzvednout po předchozí telefonické domluvě ihned, cenné věci a hotovost až po proběhlém dědickém řízení.

  • Přeplatky za pobyt a stravu a finanční hotovost v depozitu jsou předmětem dědického řízení stejně tak jako vkladní knížky či cenné předměty apod.
  • Nedoplatky za pobyt a stravu zůstávají též předmětem dědického řízení jako pohledávka vůči společnosti Czech One Prague s.r.o., která provozuje DS Wágnerka.

Po ukončení dědického řízení u notáře dědic obdrží Usnesení okresního soudu. S tímto Usnesením, kde musí být vyznačen datum nabytí právní moci, se dědic, dědicové osobně dostaví v době od 7. 00 do 15.30 hod do DS Wágnerka, kde bude vydána pozůstalost, nebo uhradí případný nedoplatek za pobyt. (Je nutné mít s sebou právoplatné Usnesení okresního soudu a občanský průkaz).

Pro vyzvednutí pozůstalosti je nutné si předem telefonicky dojednat schůzku se sociální pracovnicí DS Wágnerka.

Případné další dotazy vám ráda zodpoví sociální pracovnice.

Další praktické rady pro pozůstalé také na webu www.pohreb.cz