Historie Wagnerka

Historie „Domu pro seniory Wágnerka“

První zmínka o naší budově se váže až k roku 1900. Dle historicky dochovaných materiálů byla první majitelkou vdova paní Theresie Wagner, která zde bydlela se svým synem a vnučkou. Dům původně sloužil jako hostinec se jménem „Wagner Villa“. Další majitelkou domu byla hostinská Kateřina Bernardová, která v roce 1934 žádala o postavení veřejné pumpy, neboť povozníci, kteří vozili nemocné do nemocnice, zde napájeli koně, protože zde chyběl veřejný zdroj pitné vody. Z tohoto důvodu Městský úřad snížil majitelce náklady na vodné a stočné za to, pokud zůstane zdroj pitné vody na jejím dvoře i nadále přístupný veřejnosti. V té době zde žilo 5 podnájemníků. V roce 1938 dům koupila paní Romana Hesina. Prodejní cena domu byla 130 000,- Kč. Kupující paní Hesinové přispěla ke koupi domu slečna Agnes Pawel částkou 60 000,- Kč a získala tak až do své smrti na dům předkupní právo. Paní Hesinová nechala dům v roce 1939 přestavit. V letech 1941 – 1944 byl majitelem hostinský pan Rudolf Hesina. Po druhé světové válce byl objekt využíván k různým účelům jako obytný dům, dle vyprávění pamětníků, zde cvičil „Sokol“. Později dům vlastnila Nemocnice Český Krumlov a.s., která zde provozovala dětské oddělní, a později zde sídlilo ředitelství nemocnice. V roce 2008 došlo k odprodeji domu společnosti Czech One Prague s.r.o., která dům kompletně zrekonstruovala. Bylo přistavěno 4. patro a zadní křídlo. Tím došlo k velké přeměně celé dispozice budovy, která byla zkolaudována na „dům pro seniory“, který zde od roku 2010 úspěšně funguje a nese název „Dům pro seniory Wágnerka“.

Poděkování

Speciálně bychom rádi poděkovali Státnímu okresnímu archivu Český Krumlov, paní PhDr. Jolandě Minářové.

Originál fotografie uložen ve Státním okresním archivu Český Krumlov.