Mgr. Michaela Marksová

Ministrině práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová - Tominová navštívila v pátek 10. dubna 2015 Český Krumlov. Přijala tak pozvání pánů radních, pana Rudolfa Vejskraba a MUDr. Jindřicha Floriána. Mimo jiné se zúčastnila kulatého stolu, kterého se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb města Český Krumlov, paní Mgr. Ivana Ambrusová, ředitelka společnosti Domy s pečovatelskou službou o.p.s., paní Hana Spoladore, ředitelka Domova pro seniory Wágnerka a paní Bc. Ingrid Pechová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. V rámci diskuze se probírala důležitá témata, jako například novela zákona o sociálních službách, průběh inspekcí a jejich přechod pod MPSV, zákon o obcích, zřizování ubytoven pro sociálně slabší občany a problematika bezdomovců vs péče o ně v sociálních zařízeních. Mezi zůčatněnými byli i Bc. Karel Vrkoč, tajemník KVV ČSSD pro jihočeský kraj a asistent poslankyně Mgr. Vlasty Bohdalové.

.