Fyzioterapie a rehabilitace

Fyzioterapie, rehabilitace

Staří, ale i nemocní lidé jsou vlivem fyziologických procesů zvýšeně náchylní k náhlému zhoršení zdravotního stavu, které má za následek snížení soběstačnosti a zvýšení nejistoty. Prakticky ze dne na den jsou tito lidé nuceni změnit dosavadní způsob života a přistoupit na roli pasivního příjemce pomoci, které často silně otřese jejich důstojností.

Cílem rehabilitace v Domově pro seniory Wágnerka je zlepšení zdravotního stavu, psychického a funkčního stavu, snižování chronické distability, nácvik samostatnosti a soběstačnosti klientů dle jejich zdravotního stavu, výběr nejvhodnějších rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek. Rehabilitace probíhá individuálně i skupinově pod dozorem zkušeného fyzioterapeuta, dle doporučení lékaře. Je důležitá i jako prevence demineralizace kostí, neboli osteropózy. 

Fyzioterapie je odvětví rehabilitace, které se zabývá poruchami pohybového systému. Čerpá ze znalostí z anatomie a fyziologie. Fyzioterapie tedy využívá příznivý vliv tělesných cvičení jako léčbu. Léčebný tělocvik pro seniory v DS Wágnerka zahrnuje aktivní, kondiční i pasivní cvičení, protahování a posilování zkrácených a oslabených svalových skupin, dechovou gymnastiku, nácvik koordinace a stability, vertikalizace dle stavu klienta, používání kompenzačních pomůcek, chůze v interiéru, ale i v terénu. Fyzioterapeuté volí léčbu cíleně s ohledem na individuální potřeby jedince. Rehabilitaci klienta v domově důchodců Wágnerka lze konzultovat s fyzioterapeutem v jeho pracovní době, s vrchní sestrou nebo lékařem.

Pracovní doba

PO: 14:30 - 17:30
ÚT: 15:30 - 18:30
ČT: 15:30 - 18:30

- změna pracovní doby vyhrazena - 

„ Aby jste se stali šampiónem, musíte věřit, že jste nejlepší“
- Muahammad Ali -