Charitativní projekty společnosti CZECH ONE PRAGUE s.r.o.

Společnost Czech One Prague s.r.o. je nejen provozovatelem Domu pro seniory Wágnerka, ale podílí se i na jiných dobročinných a charitativních projektech.

Za zmínku rozhodně stojí spolupráce s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, která byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a pomáhá především ženám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

obedy pro deti logo

Další infromace k projektu "Obědy pro děti"

www.obedyprodeti.cz

Další podporu věnujeme psímu útulku v Českém Krumlově

V prosinci roku 2004 byl útulek přemístěn do nového zařízení na Kaplické ulici. Nový útulek splňuje veterinární a další požadavky na zařízení tohoto typu a je vybaven mimo jiné dvaceti individuálními kotci pro psy, třemi venkovními společnými výběhy, karanténou s pěti kotci, temperovanými boxy pro handicapovaná zvířata a prostory pro umístění koček včetně karantény.
V roce 2005 bylo v útulku umístěno 179 psů a 32 koček, z nich celkem 126 zvířat našlo nové majitele a 53 psů bylo předáno původním majitelům.

www.ckrumlov.cz/psiutulek

Spolupráce s neziskovou organizací Taranis z.p.

Taranis z.s. je nezisková nestátní organizace a naším cíle jsou velmi rozsáhlé. Snažíme se o environmentální výchovu, je poskytovat odbornou pomoc osobám, které se ocitají v obtížné životní situaci, snažíme se o rovnoprávnost mužů a žen na trhu práce, pořádáme charitativní koncerty pro postižené osoby, školení a semináře na téma finanční gramotnost a dluhová past a mnoho dalších. V případě, že potřebujete radu či pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Podívejte se na naše krátké video

www.taranisjc.cz