Czech One Prague s.r.o.

Společnost Czech One Prague s.r.o., dále jen (COP), která provozuje Dům pro seniory Wágnerka, dodržuje veškeré standardy, nařízení, vyhlášky apod., které jsou naší povinností a tím nám pomáhají k udržení vysoké kvality a bezpečnosti žití v našem „domě“.

Společnost COP je ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pojištěna u České pojišťovny a má sjednané „Pojištění odpovědnosti podnikatelů“.

Pravidelně a v řádných termínech provádíme veškeré revize, kontroly a dbáme všech vyhlášek a nařízeních. Samozřejmostí je spolupráce s certifikovanými firmami, hasiči, krajskou hygienickou stanicí apod.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni mimo jiné na BOZP, PO a první pomoc.

Tím je přispíváno k bezpečnému fungování chodu Domu pro seniory Wágnerka.