Rozvolnění návštěv v DS Wágnerka

Od 05.12.2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.

Na základě usnesení vlády č. 1264 (krizové opatření) ze dne 30.11.2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 03.07.2020 stanovuje ředitelka Domu pro Wágnerka tato pravidla pro návštěvy pro období od 5.12.2020 (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domu).

Doporučený postup č. 17/2020 MPSV – Řídíme se podle tohoto doporučeného postupu pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

1. Výjimku ze zákazu návštěv v našem zařízení lze připustit, pokud klient domu

 • a) je omezen ve svéprávnosti
 • b) vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje vrchní sestra, sociální pracovnice, lékař, schvaluje ředitel)
 • c) je v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

2. Výjimku ze zákazu návštěv v našem zařízení lze připustit, pokud navštěvující osoba

 • a) absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (nepostačuje SMS zpráva)
 • b) nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Postup pro návštěvy podle bodu 2. a) b):

 • - zájemce o návštěvu na základě objednávky dle pevně stanoveného časového harmonogramu si zarezervuje termín
 • - každý návštěvník musí doložit jeden z dokladů o RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu s negativním výsledkem
 • - popřípadě doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19
 • - tento doklad zašle e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (maximálně den před návštěvou do 12:00)
 • - po posouzení platnosti tohoto dokladu, bude návštěvě rezervovaný termín telefonicky potvrzen

Výše uvedené osoby, přicházející na domluvenou a potvrzenou dobu, mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

 • a) byl potvrzen (sociální pracovnicí) rezervovaný termín návštěvy, jinak k návštěvě nebude vstup povolen
 • b) návštěva po příchodu do zařízení předloží jeden z dokladů opravňující vykonat návštěvu podle bodu 2. a) b) - originál či ověřenou kopii
 • c) na návštěvu mohou přijít maximálně dvě dospělé osoby, děti do 15 let ne!
 • d) každý návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy nasazené vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý v originálním balení
 • e) doba návštěvy je 20 minut maximálně
 • f) návštěva bude realizovaná v návštěvní místnosti nebo na pokoji klienta, dle zdravotního stavu klienta, popř. kladným souhlasem spolubydlícího. V daný moment budeme řešit operativně a u každého individuálně
 • g) v prostorách sociálního zařízení není možný volný pohyb návštěv, tzn., žádné vaření kávy apod.
 • h) před vlastní návštěvou se návštěva podrobí standardní kontrole měření tělesné teploty, provede dezinfekci rukou a zapíše se do návštěvní knihy
 • ch) pokud naměříme teplotu zvýšenou, nebude dotyčný vpuštěn a nebude moci návštěvu vykonat

REZERVACE TERMÍNŮ NÁVŠTĚV

Tím se rozumí, že poslední rezervovaný termín bude 30 min před 15:00, tj. ve 14:30

Návštěva u klienta, který je v karanténě, není možná. (např. návrat z hospitalizace)

Prosíme příbuzné našich klientů o pochopení, že testování není možné provádět v našich podmínkách a proto informace, které jste zcela jistě zachytili v médiích se našeho domu netýkají. Nemáme oprávnění provádět testování dalším osobám.

Seznam odběrových míst v nejbližším okolí

Odběrová místa SYNLAB

6. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste potřebovali další informace k tomuto tématu, kontaktujte prosím ředitelku Hanu Spoladore na tel. čísle 776 364 940 a to od pondělí do pátku vždy mezi 9:00 a 14:00.

7. Pokud kdokoliv z návštěv nebude dodržovat platná a zákonná opatření, je v mé gesci Dům okamžitě uzavřít a návštěvy zakázat.

8. I na dále se nacházíme v Nouzovém stavu a tudíž není možné, aby klienti vycházeli z Domu pro seniory Wágnerka ani na dovolenou a ani na procházku.

V Českém Krumlově dne 03.12.2020

Hana Dufková Spoladore
ředitelka