Dotazník spokojenosti

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné, neboť nám pomáhají zjistit, jak vnímáte poskytování sociální služby v našem zařízení, v čem se může naše péče zlepšit, co byste uvítal/a, případně co se Vám nelíbí a byl/a byste rád/a, abychom vylepšili či změnili.

Dotazník je anonymní. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné. Vaše odpovědi by měly co nejvěrněji popsat Vaši zkušenost od doby nástupu do Domu pro seniory Wágnerka. Prosíme Vás proto o Vaši upřímnost. Nebojte se kritiky u těch oblastí, se kterými jste nebyl/a spokojen/a, a naopak kladného hodnocení u péče, s kterou jste spokojen/a byl/a.

Pokud z nějakého důvodu nechcete vyplňovat rubriky, můžete o své spokojenosti a nespokojenosti napsat pár vět vlastními slovy. Vyplněný dotazník můžete zaslat anonymně poštou na adresu Dům pro seniory Wágnerka, Nad Nemocnicí 153, 381 01 Český Krumlov, nebo jej můžete vhodit do schránky "Přání a stížností", která je umístěna v přízemí ve verandě naproti hlavnímu vchodu, či jej předat v zalepené obálce jakémukoli zaměstnanci.

Obecné hodnocení
Hodnocení stravy


Oblíbenost volnočasových aktivit – ohodnoťte body na stupnici 1(nejméně) – 5 (nejvíce)
Hodnocení hygieny
Hodnocení týmu zaměstnanců na oddělení – ohodnoťte body na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce)
Spokojenost s prádelnou a úklidem

Celkové porovnání zkušeností a očekáváníKontaktní údaje